ข่าวสั้น

TOT และ CAT ควบรวมกิจการเป็น “โทรคมนาคมแห่งชาติ” เรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่ 7 มกราคม เป็นต้นไป

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ TOT และ CAT ควบรวมกิจการกันมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ในวันนี้ (7 มกราคม) ทั้งสองบริษัท ได้ควบรวมกิจการใหม่เป็น “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)” (National Telecom Plc. – NT) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

พันธกิจในระยะเริ่มแรกของ NT คือการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ 5G เพื่อแข่งกับเอกชนโทรคมนาคมทั้งสามรายในปัจจุบัน และเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนภายใต้แบรนด์ NT Mobile ทั้งบนคลื่นความถี่เดิมของ TOT/CAT คือ 850 MHz (TrueMove H) 2100 MHz (AIS-T) และ 2300 MHz (dtac-T) และคลื่นความถี่ใหม่คือ 700 MHz และ 26 GHz รวมถึงขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น ภายใต้ค่าบริการที่เหมาะสมกับค่าครองชีพของประชาชน และไม่เป็นภาระกับประชาชนมากจนเกินไป

ในระยะแรก NT จะยังแยกดำเนินการและการให้บริการกับลูกค้าภายใต้ TOT และ CAT ไปพลางก่อน ลูกค้ายังคงใช้งานบนโปรโมชันเดิม แพ็คเกจเดิม และรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ยังเหมือนเดิม แต่สำหรับลูกค้าธุรกิจและลูกค้านิติบุคคล รวมถึงการทำธุรกรรม ด้านกฎหมาย การออกใบเสร็จ และการเก็บค่าบริการต่าง ๆ จะเป็นการดำเนินการภายใต้บริษัทใหม่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อีกทั้งบริษัทใหม่ยังได้รับโอนทรัพย์สินทั้งหมดของ TOT/CAT เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง NT ยังไม่มีโลโก้ของตัวเองอย่างเป็นทางการ และที่ทำการใหญ่ของ NT ยังเป็นสำนักงานใหญ่ย่านหลักสี่เดิมของ CAT แต่ลูกค้าปัจจุบันทั้งของ TOT และ CAT สามารถดูรายละเอียด วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ NT ได้ที่เว็บไซต์ www.ntplc.co.th

คณะแกดกวน #teamgadguan

คณะแกดกวน #teamgadguan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ