ข่าวสั้น

AIS จับมือ MSIG เปิดตัวประกันรถยนต์แบบใหม่ “ประกันขับดี” ยกระดับมาตรฐาน InsurTech ขึ้นอีกขั้น

AIS โดย AIS Insurance Service ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ MSIG ผู้นำด้านธุรกิจประกันภัยและการเงินระดับโลก ร่วมกันพัฒนาบริการประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ “ประกันขับดี” ประกันรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี InsurTech แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยด้วยการรวมนวัตกรรม IoT และการสื่อสารเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ประกันขับดี เป็นบริการประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา “ไม่ค่อยได้ใช้รถ” อย่างลงตัว โดยบริการนี้จะคิดเบี้ยประกัน “เมื่อสตาร์ทเครื่องขับรถ” หากไม่ขับ “ก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกัน” ถือเป็นประกันภัยรถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้รถของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์พิเศษในรถที่เรียกว่า “MSIG Car Informatics” หรือ OBD-II ที่คอยจัดเก็บข้อมูลการใช้รถอย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ และส่งข้อมูลทั้งหมดกลับ MSIG ผ่านเครือข่าย NB-IoT ของ AIS เพื่อคิดเบี้ยประกันในแต่ละเดือน ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะทำให้สามารถวิเคราะห์หารูปแบบการขับขี่และพฤติกรรมการใช้รถของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างละเอียด และแม่นยำกว่าการใช้เทคโนโลยี Telematics แบบเดิมที่เก็บข้อมูลแบบระยะทางหรือชั่วโมงการใช้งาน

ในส่วนของการคิดเบี้ยประกันภัย MSIG อาศัย 5 ตัวแปรหลัก ได้แก่ ระยะทาง ความเร็วในการขับขี่ ระยะเวลาในการขับขี่ ช่วงเวลาที่ใช้งาน และพื้นที่การขับขี่ ในการคิดเบี้ยประกัน ซึ่งทำให้ผู้ใช้แต่ละคนจ่ายเบี้ยประกันไม่เท่ากัน ตามแนวคิดหลักของบริการที่ว่า “ขับขี่ไม่เหมือนกัน ทำไมต้องจ่ายเท่ากัน” นั่นเอง ทั้งนี้ ประกันขับดี คิดเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 6,499 บาท สำหรับประกันชั้น 1 และ 3,299 บาท สำหรับประกันชั้น 2+ ทุกทุนประกันและทุกรุ่นรถยนต์ จากนั้นจะคิดเบี้ยประกันเป็นรายวันเพื่อรวบยอดเรียกเก็บเป็นรายเดือนผ่านบัตรเครดิตที่ผูกไว้ตั้งแต่วันสมัครใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเบี้ยประกันของรถยนต์ตัวเองได้ทางแอปพลิเคชัน “ขับดี”

ทั้งนี้ “ประกันขับดี” เป็นบริการที่ได้รับการสนับสนุนและอนุมัติในการทดลองใช้งานจริงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ สำนักงาน คปภ. ในด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) หรือ RIS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ขับขี่ที่สนใจ สามารถสมัครบริการ “ประกันขับดี” ได้แล้ววันนี้ผ่านหลายช่องทาง อาทิ ขับดี Service Center by MSIG โทร. 065-924-1175 / แอปพลิเคชัน “ขับดี” บน iOS และ Android และผ่านทางหน้าเว็บไซต์ AIS Insurance Service

 

เกี่ยวกับ โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) หรือ IRS

วัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัย (บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย หรือ Tech Firms) สามารถทดสอบนวัตกรรม โดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริง ภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จำกัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ยืดหยุ่นตามความจำเป็น ซึ่งได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การกำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม (ecosystem) มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

สำนักงาน คปภ. ได้มีการปรับปรุงแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมให้มีความยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ทั้ง Fintech Firms และ Tech Firms สามารถเข้ามาทำการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทมี Sandbox ของตนเอง (Own Sandbox) โดยยังคงมีกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสมและเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสำนักงาน คปภ. ได้ยกระดับประกาศเกี่ยวกับ Insurance Regulatory Sandbox เพื่อลดขั้นตอน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมทดสอบ โดยล่าสุด สำนักงาน คปภ. โดยกลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีการประกันภัย จึงพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ IRS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจ โดยได้ดำเนินการจัดทำระบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ IRS ซึ่งเป็นระบบ Self Service เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการและสามารถทราบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ และสามารถยื่นหลักฐานใบสมัครเข้าโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

คณะแกดกวน #teamgadguan

คณะแกดกวน #teamgadguan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ