ข่าวสั้น

หัวร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่! AIS โชว์เทคโนโลยี AI ตรวจจับความรู้สึกจากเสียงภาษาไทยครั้งแรกของโลก

AIS จับมือสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIResearch) เปิดความสำเร็จในการพัฒนา AI ตรวจจับความรู้สึกจากเสียงภาษาไทย (Thai Speech Emotion Recognition: THAI SER) เป็นครั้งแรกในโลก โดยมีขนาดของชุดข้อมูล (Dataset) ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในโลก ซึ่งชุดข้อมูลนี้จะถูกนำมาปรับใช้ในการให้บริการของ AIS เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้น

ชุดข้อมูล THAI SER ให้ความแม่นยำในการตรวจจับอารมณ์ของเสียงพูดได้มากกว่า 70% โดยสามารถตรวจจับอารมณ์หลัก ๆ ได้ 5 แบบ ได้แก่ ดีใจ เสียใจ โกรธ หงุดหงิด และปกติ โดยข้อมูลชุดนี้มีระดับพร้อมใช้งานมากกว่า 80% ซึ่งส่วนที่เหลืออีก 20% จะเป็นการนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้ชุดข้อมูลพร้อมนำไปใช้งานมากที่สุด สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงานจริงขององค์กรต่อไป

ตัวอย่างการนำชุดข้อมูล THAI SER ไปใช้งานมีดังต่อไปนี้

  1. วิเคราะห์อารมณ์ของลูกค้าจาก “เสียงพูด”
  2. การจัดลำดับการให้บริการของลูกค้าจากอารมณ์ในขณะนั้น
  3. มอบหมายลูกค้าให้เจ้าหน้าที่ CSR ที่สามารถรับมือกับอารมณ์ต่าง ๆ ได้แม่นยำ
  4. ฝึกสอนและเตรียมความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ CSR
  5. ช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ และเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย

ชุดข้อมูล THAI SER พร้อมให้นักพัฒนา กลุ่ม Startup ผู้ประกอบการ SME ผู้ให้บริการ และองค์กรต่าง ๆ เข้าไปศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน หรือพัฒนาโซลูชันต่าง ๆ ที่เข้ากับความต้องการขององค์กรนั้น ๆ ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.airesearch.in.th

คณะแกดกวน #teamgadguan

คณะแกดกวน #teamgadguan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ