ข่าวสั้น

DJI Agriculture เปิดตัวโดรนเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเกษตรกรยุคใหม่

ประเทศไทย ประเทศแห่งเกษตรกรรม เพื่อการแข่งขันที่มากขึ้นและผลผลิตที่มากยิ่งขึ้น การส่งเสริมการทำเกษตรแบบ Smart Farm ก็ได้เริ่มพัฒนามากขึ้น DJI ผู้เชี่ยวชาญด้านโดรน เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตด้วยโดรนเกษตร โดยเปิดตัว DJI AgrasT10 และ DJI AgrasT30 เพื่อส่งเสริมการเติบโตของเกษตรกรและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแรงงาน เพื่อพัฒนาความสามารถของเกษตรกรไทย

โดยประโยชน์ของโดรนทางการเกษตรจะช่วยให้ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากวิกฤตต่างๆ รวมถึง COVID-19 ที่คนงานไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งลดความเสี่ยงจากสารเคมีทางการเกษตรที่มีผลต่อสุขภาพได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของการฉีดพ่นได้ รวมถึงมีแพลทฟอร์ม Smart Agriculture Cloud ที่ช่วยสามารถวางแผนและเก็บข้อมูลการฉีดพ่นทั้งหมด ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการทำงาน จาก 9 ไร่เป็น 40-50 ไร่ต่อวัน

โดยจุดเด่นของโดรนเกษตรรุ่น DJI AgrasT10 และ DJI AgrasT30 เป็นโดรนที่มีน้ำหนักเบาและคล่องตัว สามารถจุสารเคมีในการฉีดพ่นได้ 8 ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ 15 เอเคอร์/ชั่วโมง มีเรดาร์ที่สามารถหลบหลีกสิ่งดีกขวางได้ รวมทั้งยังสามารถทำงานได้ผ่านแอพ DJI Agriculture ที่ข่วยสำรวจพื้นที่ จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการฉีดพ่นและการกระจาย ทั้งหมดนี้สามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตอีกด้วย

เพื่อความอุ่นใจในการใช้งาน ตัวโดรนเกษตรมีการรับประกัน 1 ปี และมีศูนย์บริการ 15 จุดทั่วประเทศ และกำลังขยายให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด สามารถเรียกซ่อมได้ทันทีหากเกิดปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังมีการสอนการใช้งาน โดย DJI Academy ร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้งานโดรนเกษตรของ DJI ได้อย่างเชี่ยวชาญและเกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุด สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อศูนย์ DJI ได้ทั่วประเทศครับ

คณะแกดกวน #teamgadguan

วงศธร ปิ่นเจริญทอง (WST)

สถาปนิก กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ คอนเทนท์ครีเอเตอร์ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แต่จะเป็นอะไรอีกดีอันนี้ค่อยคิดเพิ่ม :)