ข่าวสั้น

ระบบไฟฟ้าพร้อมเสมอ เมื่อชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัวระบบวิเคราะห์ “เตือนก่อนเสีย”

ข่าวนี้ไกลตัวกับผู้บริโภคหน่อย แต่กับธุรกิจที่สินค้าขึ้นกับการผลิตหรือบริการที่ต้องการความแม่นยำ นี่คือการเปิดตัวที่สำคัญเลย ลองนึกภาพตามว่า ถ้าคุณผู้อ่านเป็นเจ้าของโรงงาน โรงงานที่ดี คือโรงงานที่ผลิตสินค้าได้อย่างไม่สะดุด ถ้าสะดุดขึ้นมา การซ่อมบำรุง คือเรื่องเสียเวลา เมื่อเสียเวลา เท่ากับเสียโอกาส เสียโอกาส เท่ากับการขายหรือยอดต่าง ๆ ก็จะหายไปกับเวลาที่เสียไปด้วย 

ขไนเดอร์ อิเล็กทริค ผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับระบบไฟ โดยเฉพาะในระดับโรงงาน องค์กร เปิดตัว Digital Service ที่นำระบบ IoT มาผสานกับ​​ AI สามารถวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าทั้งโรงานได้ ตรวจสอบได้ว่า จุดไหนกำลังเสื่อมสภาพ จุดไหนเสีย จุดไหนต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ สามารถวัดความคุ้มค่าได้ว่า การจัดการระบบในโรงงานตอนนี้ (ROI) ด้วยเทคโนโลยี EcoStruxure ที่เป็นทั้งสถาปตยกรรมและแพลตฟอร์ม ที่ควบคุมการทำงานของ IoT และ AI ทีทำงาน โดยระบบที่ขไนเดอร์นำเสนอมีดังนี้

EcoStruxure Service Plans : บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทั้งหมด ด้วยบริการดิจิทัลตลอดอายุสัญญา เข้าซ่อมตามเวลาที่ควรจะเป็น แก้ไขก่อนความเสื่อมนั้นจะส่งผลกระทบต่อการผลิต การใช้งานของกิจการนั้น ๆ 

EcoStruxure Asset Advisor : ดูแลระบบจ่ายไฟ แนะนำการใช้ไฟให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ ประเมินสภาพการใช้งานตามที่เกิดขึ้นจริงหน้างาน ลดความเสี่ยงที่ต้องซ่อมหรือแก้ไขปัญหาที่หน้างาน จัดการตอนที่ยังไม่เป็นปัญหา ก่อนที่ปัญหานั้นจะเกิดขึ้นจริง สามารถใช้บริการของ Service Bureau ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากชไนเดอร์ อิเล็กทริค ที่สามารถเข้าไปดูแลปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน 

ในส่วนบริการดิจิทัลของชไนเดอร์ อิเลกทริค มีดังนี้ 

Preventive Services : เป็นบริการเชิงป้องกัน ดูแนวโน้มระบบ ทำให้มองเห็นภาพรวม และสถานะอุปกรณ์ในระบบผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลแสดงผลแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนได้ทันทีเมื่อตรวจพบความปิดปกติ และทำรายงานสรุปแบบรายเดือนให้อีกด้วย 

Predictive Services : เป็นบริการเชิงคาดการ์ณ บริการเพื้นฐานเหมือน Preventive Services เพิ่มเติมด้วยข้อมูลเชิงลึก กำหนดได้เองว่า ข้อมูลเชิงลึกที่อยากดูเป็นพิเศษคืออะไร มีที่มงานที่พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ที่เข้าไปซ่อมบำรุง หรือเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นกระทันหัน ช่วยคิดและวางแผนได้ว่า ระบบงานที่เป็นอยู่ ชิ้นไหน ส่วนไหน กำลังจะถึงอายุ หรือปรับปรุงให้ได้ประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ 

ทั้งหมดนี้ เป้าหมายของ ขไนเดอร์ อิเล็คทริค คือลูกค้าที่ซื้อระบบดูแลไปใช้ ต้องทำงานได้ราบรื่น ไม่เกิดเหตุการณ์พังหรือต้องหยุดการผลิต โดยปัจจุบัน ลูกต้าที่ใช้ระบบนี้ของขไนเดอร์ ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมพลังงาน / สุขภาพ / อากคาร สถานที่ และอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มด้วย 

คณะแกดกวน #teamgadguan

ดลกุล เนตรรัตนากุล (zipboy)

ชื่อเต๋า อายุหลัก 3 ชอบของเล่นไฮเทคทั้งหลาย แต่ไม่ค่อยจะได้เล่น ต้องไปยืมชาวบ้านมาลอง เป็นกรรมกรประจำ #TeamGadGuan รักที่จะเขียน และรักคนอ่านครับ^^