ข่าวสั้น

แนวโน้มผู้ใช้งาน Line ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มมีจำนวนลดลง

ความนิยมของการใช้งานแอปพิลเคชั่นแชทข้อความ Line จากผลการสำรวจตลาดล่าสุดระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงกันยายนในกลุ่มประเทศไทย ไต้หวัน และอินโดนีเซีย ซึ่งถือว่าเป็นฐานลูกค้าใหญ่สามอันดับแรก นอกเหนือไปจากตลาดญี่ปุ่น พบว่ามีจำนวนลดลงราวๆ 2 ล้านบัญชี โดยสวนทางกับที่จำนวนผู้ใช้งาน Facebook และ Snapchat เริ่มได้รับความนิยมขึ้นมา

ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นแชท Line มีจำนวนลูกค้าใช้งานอยู่ประมาณ 203 ล้านบัญชี ซึ่งคาดการณ์แนวโน้มต่อไปจนถึงช่วงสิ้นปีนั้น จะมีจำนวนลดลงไปจากจุดนี้อีก เช่นเดียวกับผลกำไรจากการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3 ระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงกันยายน ที่ปรับตัวลดลงไป 42 เปอร์เซ็นต์ ถ้าหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ารายได้จะเติบโตขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์ แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเงาตามตัวที่ 19 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ดีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันอย่าง Line News, Line Live, Line Manga, Line Music และ Line Shopping ยังสามารถทำตลาดต่อไปได้ดี รวมไปถึง Line Pay ที่สามารถทำสถิติใหม่ในการใช้จ่าย ของผู้ใช้บริการในไต้หวันด้วยแล้ว

คณะแกดกวน #teamgadguan

GadGuan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ