ข่าวสั้น

WiFi 6E is Coming! กสทช. ประกาศหลักการให้ใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 6 GHz อย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อวานนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้ขึ้นประกาศ กสทช. ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 6 GHz อย่างเป็นทางการ โดยคลื่นความถี่ชุดดังกล่าวถูกเรียกร้องให้ถอดออกจากคลื่นความถี่จัดสรรเป็นคลื่นความถี่เสรีที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นการทั่วไป เพื่อนำมาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี WiFi 6E และ WiFi 7 ที่จะเน้นความเร็วการรับส่งข้อมูลเป็นหลักกิกะบิตในอนาคต

หลักเกณฑ์ดังกล่าว กสทช. อนุมัติให้ใช้งานคลื่น 6 GHz เฉพาะในย่านความถี่ตั้งแต่ 5.925-6.425 GHz เท่านั้น คิดเป็นครึ่งหนึ่งจากคลื่น 6 GHz แบบเต็มที่ใช้งานกันทั่วไปคือ 5.925-7.172 GHz โดยกำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (e.i.r.p.) สำหรับในอาคาร จำกัดกำลังส่งสูงสุดไม่เกิน 250 มิลลิวัตต์ และภายนอกอาคารสูงสุดไม่เกิน 25 มิลลิวัตต์ และไม่อนุญาตให้ใช้งานสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เช่น Access Point แบบพกพาสำหรับใช้งานนอกอาคารเป็นต้น

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีผลให้เป็นการยกเลิกหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่เป็นการทั่วไปเดิม และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ประกอบแทน ส่วนผู้ผลิตที่เตรียมนำเข้าอุปกรณ์ WiFi 6E ก็สามารถนำอุปกรณ์ให้ กสทช. ทำการตรวจสอบเพื่ออนุมัติการนำเข้าราชอาณาจักรได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กสทช. ยังคงเงื่อนไขสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีคลื่นเกิดการรบกวน (Interfere) กันเหมือนคลื่น 2.4 GHz และ 5 GHz นั่นคือหากคลื่นเกิดการรบกวนกัน จะต้องยกเลิกใช้งานคลื่นดังกล่าวทันที และเปลี่ยนไปใช้คลื่นอื่นแทน

คณะแกดกวน #teamgadguan

คณะแกดกวน #teamgadguan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ