ข่าวสั้น

บอร์ด กสทช. ไฟเขียว อนุมัติให้ NT โอนเปลี่ยนเจ้าของคลื่น 700 MHz ให้ AIS ได้โดยไม่ผิดกฎ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการ กสทช. ได้เปิดเผยถึงมติที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในวันดังกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT โอนเปลี่ยนความเป็นเจ้าของใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 700 MHz ที่ NT (กสท. โทรคมนาคม เดิม) ประมูลมาได้จำนวน 2×5 MHz (จากทั้งหมดที่ประมูลมาคือ 2×10 MHz) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการใช้งานให้ บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค หรือ AWN บริษัทในเครือ AIS เป็นผู้ถือครองไปจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ AWN เป็นผู้ร่วมลงทุนในโครงข่ายใหม่ของ NT และรับโอนคลื่นความถี่ไปดำเนินการแทน

ภายหลังการโอนคลื่นดังกล่าวเสร็จสิ้น AWN จะได้รับสิทธิ์รวมคลื่นความถี่ 700 MHz ใหม่ทั้งหมด นั่นคือของ AWN ที่มีอยู่เดิม 2×15 MHz เข้ากับใบอนุญาตใหม่ 2×5 MHz เป็น 2×20 MHz แต่มีเงื่อนไขว่า AWN จะต้องเปิดความจุโครงข่ายส่วนหนึ่งไม่เกิน 20% ให้ MVNO ในเครือของ NT ร่วมใช้งานด้วยจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ และ AWN จะต้องรับผิดชอบค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลืออีก 7 งวด มูลค่าประมาณ 11,900 ล้านบาทกับ กสทช. ต่อไปจนครบด้วย

การโอนคลื่นความถี่ดังกล่าว เป็นผลจากความร่วมมือในการใช้งานคลื่นความถี่ 700 MHz ระหว่าง AIS กับ NT ที่ก่อนหน้าที่ AIS ได้แถลงความร่วมมือกับ NT ไปในงาน AIS Vision 2023 และ NT ได้ยื่นผลการเจรจาให้คณะรัฐมนตรี (ชุดก่อน) พิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการโอนถ่ายความเป็นเจ้าของคลื่นชุดนี้ให้กับ AWN โดยที่ NT ต้องมีหน้าที่สอบถามไปยัง กสทช. ว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวีธีการโอนใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. 2564 หรือไม่ จึงเป็นที่มาของการอนุมัติในครั้งนี้

คณะแกดกวน #teamgadguan

คณะแกดกวน #teamgadguan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ