ข่าวสั้น

Ericsson ขยายเครือข่ายบริการ CDN ร่วมกับ AIS / Hutch / Vodafone

นอกจากชื่อเสียงในด้านของการพัฒนาระบบอุปกรณ์โครงข่ายอินเตอร์เนต 4G LTE ในรอบสิบปีหลังที่ผ่านมานี้แล้ว หนึ่งในธุรกิจที่ทาง Ericsson กำลังขยายเครือข่ายบริการออกมาใหม่ด้วย คือ Unified Delivery Network ซึ่งจะทำความร่วมมือกับบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเตอร์เนตในการเข้าถึงข้อมูล Web และ Video Content รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่อย่าง Virtual Reality / Augmented Reality เทรนด์แห่งอนาคตได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งภายหลังจากที่ทำสัญญาให้บริการกับทางเครือข่ายอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น NTT DoCoMo เช่นเดียวกับ China Mobile และ China Unicom ที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เนตในจีนรวมกันได้กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ นำร่องไปก่อนแล้ว Ericsson ก็ยังขยายเครือข่ายพันธมิตรของบริการประเภท Content Delivery Network (CDN) ดังกล่าวนี้ ออกมาร่วมมือกับ Hutchison แห่งฮ่องกง AIS แห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับ Telstra และ Vodafone แห่งประเทศออสเตรเลีย ได้สำเร็จแล้ว

โดยเครือข่ายแฟลตฟอร์ม UDN ของ Ericsson ถูกคาดหมายว่าจะสามารถตอบสนองต่อการใช้งานทราฟฟิกอินเตอร์เนตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคของบริการเครือข่ายสื่อสาร 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว ปัจจุบันทาง UDN มีความร่วมมือกับ Content Provider จำนวน 55 ราย เช่นเดียวกับผู้ให้บริการเครือข่ายอีกประมาณ 40 รายทั่วโลก

คณะแกดกวน #teamgadguan

GadGuan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ