ข่าวสั้น

Google ผลักดันเทคโนโลยีเลเซอร์ สร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เนตในอินเดีย

ความพยายามสร้างเครือข่ายอินเตอร์เนตในพื้นที่ชนบทนั้นได้ถูกทดสอบอยู่ในหลายๆ โปรเจคของ Google เช่นโครงการ Loon ที่ใช้บอลลูนขนาดใหญ่ในการนำสื่อสัญญาณเข้าไปสู่พื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงของเสาโครงข่าย และในการเปิดเผยล่าสุดของ X Research แผนกย่อยในสังกัดของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google นั้นระบุว่ารัฐบาลแห่งเมือง Andhra Pradesh ประเทศอินเดีย ได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อเทคโนโลยีการให้บริการอินเตอร์เนตไร้สายสู่เมืองชนบท

โดยโครงการจะเริ่มเดินหน้าขึ้นในช่วงต้นปี 2018 ซึ่งจะทำการติดตั้งกล่องรับส่งสัญญาณจำนวน 2,000 ยูนิต ต่อระยะทางราว 20 กิโลเมตร ตามจุดเสาสูงและหลังคาต่างๆ เพื่อนำบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงเข้าไปสู่พื้นที่ชุมชนที่มีประชากรจำนวนมาก โดยประชากรในเมือง Andhra Pradesh มีจำนวน 53 ล้าน ซึ่งเพียง 15 ล้านชีวิตเท่านั้นที่เข้าถึงบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงได้ รัฐบาลเมืองต้องการเพิ่มจำนวนการเข้าถึงอินเตอร์เนตให้ได้อีก 12 ล้าน เป็นอย่างน้อย

แผนก X Research เปิดเผยว่าจะใช้งานเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ในการส่งผ่านข้อมูลที่ความเร็ว 20 กิกาบิตต่อวินาที จากกล่องต่อกล่อง ซึ่งประเมินว่าจะสามารถทำให้ผู้คนสามารถใช้งานเว็บอินเตอร์เนตได้พร้อมๆ กันหลายพันไปได้พร้อมกันไม่แตกต่างจากการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งนักวิจัยจาก Alphabet ระบุว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะมีความหมายอย่างมาก ต่อพื้นที่ที่ยากต่อการลากสายสัญญาณ ด้วยอาจจะสภาพพื้นที่ยากลำบากหรือมีต้นทุนสูง แม้ก็อาจจะยังมีข้อจำกัดต่อสภาพอากาศหรือการคลื่นย้ายตำแหน่งระหว่างจุดต่อจุด ทำให้สัญญาณแย่ลงได้

ทั้งนี้บริษัท Alphabet มองถึงทิศทางในอนาคตต่อไปว่า การสร้างเครือข่ายอินเตอร์เนตให้กับพื้นที่และประชากรในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เนตได้ จะเป็นจุดสำคัญในการสร้างการอัตราการเติบโตของธุรกิจต่อไปในอนาคต

คณะแกดกวน #teamgadguan

GadGuan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ