ข่าวสั้น

ยอมแล้วทูนหัว กสทช. หั่นคลื่น 1800 MHz ออกเป็น 9 ใบ เริ่มต้นใบละ 12,000 ล้านบาท

ถ้ายังจำเรื่องราวที่ dtac และ NERA เสนอต่อ กสทช. ได้ วันนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประมูลบางส่วนจาก สำนักงาน กสทช. กันแล้ว เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการ กทค. (กสทช. โทรคมนาคม) ได้มีมติในการปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลหลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่เรียบร้อย โดยที่ประชุมมีมติสองเรื่องดังต่อไปนี้

เรื่องแรกคือ ปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลคลื่น 1800 MHz โดยที่ผ่านมามีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือบางรายเข้าให้ความเห็นว่าขอให้ตัดแบ่งคลื่น 1800 MHz จำนวน 45 MHz จากเดิมที่ประมูลใบละ 15 MHz เป็นใบละ 5 MHz ด้วยความที่ผู้ให้บริการแต่ละรายมีความต้องการที่จะใช้คลื่นความถี่ในการให้บริการที่ไม่เท่ากัน พร้อมขอให้ยกเลิกกฎ N-1 ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาคลื่นความถี่ไม่ถูกจัดสรร ซึ่งที่ประชุม กทค. ก็เห็นด้วยในเรื่องนี้ โดยได้มีการยกเลิกกฎ N-1 พร้อมทั้งตัดแบ่งคลื่นความถี่ออกเป็น 9 ใบแทน

พร้อมกันนี้ยังได้มีการกำหนดเงื่อนไขการประมูลใหม่ จากเดิมที่ใช้ N-1 มาเป็นการประมูลคลื่นตามจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแทน โดยกรณีที่มีผู้เข้าประมูลเกิน 3 ราย จะประมูลคลื่นทั้งหมด 9 ใบอนุญาต รวม 45 MHz แต่ถ้ามีผู้เข้าประมูลเกิน 2 รายจะประมูลคลื่นทั้งหมด 6 ใบอนุญาต รวม 30 MHz และถ้ามีผู้เข้าประมูลไม่เกิน 2 ราย จะประมูลคลื่นทั้งหมด 4 ใบอนุญาต รวม 20 MHz

ทั้งนี้ในส่วนของราคาตั้งต้น ที่ประชุม กทค. ยังยืนยันใช้ราคาเดิมที่ 37,457 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นไปตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2558 ที่มีข้อกำหนดให้ใช้ราคาสุดท้ายในการประมูลครั้งที่แล้วเป็นราคาตั้งต้น ซึ่งในการตัดแบ่งคลื่นนี้ กสทช. ใช้วิธีการหาร 3 ทำให้ได้ราคาตั้งต้นที่ 12,485 ล้านบาทต่อ 5 MHz

และเรื่องที่ 2 คือพิจารณายกเลิกการประมูลคลื่น 900 MHz (850 MHz เดิม) ด้วยเหตุผลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับมอบหมายในการทำแผนการประมูลว่า ด้วยความที่คลื่นชุดนี้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ร่วมกับระบบอาณัติสัญญาณของโครงการรถไฟความเร็วสูง การประมูลคลื่นส่วนที่เหลือของกิจการโทรคมนาคมจึงมีความเป็นไปได้ และมีความเสี่ยงที่คลื่นกิจการโทรคมนาคมจะรบกวนการทำงานของระบบอาณัติสัญญาณเช่นกัน ดังนั้นที่ประชุม กทค. จึงมีมติให้ยุติการประมูลคลื่น 900 MHz ชุดนี้ลง จนกว่าระบบรถไฟความเร็วสูงจะมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าในปัจจุบัน และมีการการันตีว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน หากคลื่นชุดเดียวกันถูกนำมาใช้งานร่วมกับกิจการโทรคมนาคมด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ คณะกรรมการ กทค. จะนำขึ้นเสนอต่อบอร์ด กสทช. ภายในการประชุมบอร์ด กสทช. วันที่ 31 มกราคม ที่จะถึงนี้

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)