ข่าวสั้น

กสทช. มีมติชะลอการประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz เผยรอกฤษฎีกาตีความอำนาจบอร์ดรักษาการ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. (ที่มาภาพ: ประชาชาติธุรกิจ)

หลังจากที่มีข่าวว่า คณะกรรมการ กทค. จะนำผลจากที่ประชุมขึ้นบอร์ดใหญ่ กสทช. ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ล่าสุดได้มีการแถลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. อย่างเป็นทางการแล้วว่า คณะกรรมการ กสทช. มีมติ ให้ชะลอการประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz รวมถึงแผนการดำเนินการในช่วงนี้ออกไปอย่างน้อย 1-2 เดือน เพื่อรอการตีความจากกฤษฎีกาว่า คณะกรรมการ กสทช. ปัจจุบันที่เป็นชุดรักษาการ มีอำนาจในการจัดการประมูลในครั้งนี้หรือไม่

ประเด็นที่เป็นข้อกังขามาตั้งแต่เริ่มดำเนินงานคือ คณะกรรมการ กสทช. ปัจจุบัน เป็นชุดที่สิ้นวาระไปเมื่อ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นั้น มีอำนาจในการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่หรือไม่ โดยในเรื่องนี้ ทางสำนักงานฯ ได้ทำหนังสือสอบถามคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงอำนาจของคณะกรรมการชุดรักษาการไปแล้วตั้งแต่ก่อนการทำประชาพิจารณ์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการดำเนินการต่อไป แต่เนื่องจากจนถึงวันนี้ยังไม่มีหนังสือตอบกลับจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากทางกฤษฎีกาได้ส่งหนังสือตอบกลับให้ กสทช. เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้ คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ชะลอการดำเนินงานออกไปอีก 1-2 เดือน จนกว่าจะได้ความชัดเจนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กสทช. ได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการประมูลคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ที่ทำประชาพิจารณ์ รวมถึงมติที่อนุกรรมการที่อนุมัติให้มีการแบ่งประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz จากเดิมใบละ 15 MHz จำนวน 3 ใบ เป็นใบละ 5 MHz จำนวน 9 ใบ และปรับเปลี่ยนกติกาในการถือครองจากเดิมเป็นหนึ่งรายสามารถถือครองได้ไม่เกิน 20 MHz แล้ว แต่ยังไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเนื่องจากยังคงรอผลจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

อีกทั้ง คณะกรรมการฯ ยังได้มีมติให้รอความชัดเจนในการทำการ์ดแบนด์ หรือช่วงความถี่เพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่น 900 MHz ที่จะนำไปใช้งานร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูง และขอให้มีการทดสอบการใช้งานจนกว่าจะสามารถยืนยันได้ว่า คลื่นในฝั่งกิจการโทรคมนาคม จะไม่ไปรบกวนการทำงานของระบบรถไฟความเร็วสูง

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)