ข่าวสั้น

dtac ควงแขน CAT ยื่นแผนคุ้มครองลูกค้า 2G 1800MHz และ 3G 850 MHz เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

(จากขวาไปซ้าย) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ (กสทช.) รับแผนแผนความคุ้มครองลูกค้าในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานฯ จากนายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ dtac พร้อมด้วยนายขจิต จิตรสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และนายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ dtac

วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) dtac และ CAT ได้เข้ายื่นแผนคุ้มครองลูกค้า 2G 1800 MHz และ 3G 850 MHz ต่อ กสทช. เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้ากลุ่มนี้ซิมดับในวันที่หมดสัมปทาน 15 กันยายน 2561 เป็นการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม

dtac ระบุว่าในขณะนี้ยังมีลูกค้าคงค้างอยู่ในระบบอีกเป็นจำนวนมาก และยังไม่สามารถโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้ทันก่อนวันที่หมดสัมปทาน dtac กับ CAT จึงตกลงร่วมกันที่จะเข้ายื่นแผนความคุ้มครองหลังหมดสัญญาสัมปทาน เนื่องจาก dtac และ CAT มีหน้าที่คุ้มครองลูกค้าที่ยังคงค้างในระบบแทนรัฐฯ ตามประกาศของ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 ทาง dtac และ CAT จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะปกป้องสิทธิ์ของลูกค้าให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุดโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการหมดสัญญาสัมปทาน เฉกเช่นเดียวกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ที่ได้รับความคุ้มครองในทำนองเดียวกันก่อนหน้านี้

สำหรับแผนความคุ้มครอง dtac และ CAT ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ และสัญญาว่าจะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ dtac และ CAT จะร่วมกันคุ้มครองลูกค้าที่คงค้างอยู่ในระบบจนกว่าคลื่นทั้งสองจะถูกนำไปจัดสรรให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)