ข่าวสั้น

กสทช. ยืนยัน ปัญหาสัญญาณ BTS เกิดจากคลื่น 2300 MHz เป็นสาเหตุ

กรณีปัญหาระบบรถไฟฟ้า BTS ขัดข้องยังคงอยู่ในวงเวียนของความสับสนอลหม่าน ไม่รู้ว่าใครผิดหรือใครถูก เพราะฉะนั้นเพื่อความยุติธรรม กสทช. เลยเชิญชวนตัวแทนทั้งสามฝ่าย ได้แก่ dtac, TOT และ BTS มาร่วมให้ข้อเท็จจริงร่วมกัน จนในที่สุดก็สามารถสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้ว

สาเหตุ BTS ชี้แจงทั้งหมดสองข้อ คือหนึ่ง BTS กำลังติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณตัวใหม่เพื่อรองรับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ ระบบอาณัติสัญญาณนี้จะสามารถกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี และสองคือสัญญาณถูกรบกวน ซึ่งมีสัญญาณรบกวนทั้งหมดสองช่วง คือสัญญาณ WiFi จากอาคารข้างเคียงที่ส่งออกมาแรง และสัญญาณจากปลายคลื่น 2300 MHz ที่มีกำลังส่งสูงกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น BTS ยืนยันว่าไม่สามารถเปลี่ยนคลื่นความถี่ที่ใช้งานได้เนื่องจากระบบอาณัติสัญญาณในรูปแบบ Communications-based Train Control หรือ CBTC ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับคลื่น 2400 MHz ที่เป็นคลื่นความถี่สาธารณะ และบริษัทจะขอใช้คลื่นความถี่ย่านนี้ต่อไปเช่นเดิม

หลังจากที่ทาง BTS อธิบายปัญหาและสาเหตุ กสทช. เลยแนะนำให้ BTS ทำการย้ายคลื่นความถี่จากเดิมไปใช้ช่วงปลายของคลื่น 2400 MHz นั่นคือ 2480 – 2495 MHz พร้อมทั้งให้ BTS ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนสัญญาณให้แล้วเสร็จตามกำหนด พร้อมทั้งให้ dtac และ TOT ปิดสัญญาณ 2300 MHz ตามแนวรถไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เพื่อให้การปรับปรุงสัญญาณของ BTS แล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งนี้ทาง TOT และ dtac ให้การยืนยันว่าจะร่วมมือกับ BTS ในการแก้ไขและวางระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณร่วมกันอย่างใกล้ชิด

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)