ข่าวสั้น

AIS แจ้งเข้าร่วมประมูล 1800 MHz แต่ไม่เข้า 900 MHz เหมือน dtac

ต่อจาก dtac AIS ก็ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์เช่นกันว่า คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า AIS จะมอบอำนาจให้ AWN เข้าร่วมการประมูลคลื่น 1800 MHz รอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ เพียงคลื่นเดียวเท่านั้น แต่มีมติไม่ลงประมูลคลื่น 900 MHz เหมือนกับเครือข่ายอื่น

AIS ไม่ได้ชี้แจงเหตุผลอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุของการไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่น 900 MHz ในรอบนี้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเงื่อนไขการประมูล ตลอดจนขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการใช้งานคลื่นอย่างเคร่งครัด ด้วยการรักษารายละเอียดและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประมูลอย่างเป็นความลับ นับตั้งแต่วันที่เข้ายื่นขอรับใบอนุญาตจนกว่าการประมูลจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในวันที่ 15 สิงหาคมที่จะถึงนี้ และจะมีกำหนดการประมูลอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ คาดว่าการประมูลจะใช้ระยะเวลาไม่นาน เนื่องจากใบอนุญาตที่เปิดให้ประมูล มีจำนวนมากกว่าผู้เข้าประมูล และมีเงื่อนไขการครอบครองคลื่นความถี่มาใช้บังคับ ทำให้แต่ละรายไม่สามารถประมูลคลื่นได้เกิน 20 MHz ต่อหนึ่งราย

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)