ข่าวสั้น

TrueMove H ประกาศไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่เหมือนกัน

ต่อจาก AIS ฝั่ง TrueMove H ก็มีประกาศอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นกันว่า กลุ่ม True Corporation ได้พิจารณารายละเอียดการประมูลอย่างถี่ถ้วนแล้ว พบว่าบริษัทฯ ไม่ควรเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ครั้งใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 หรือ 28 ตุลาคม 2561 (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้กลุ่ม True ไม่ได้ชี้แจงเหตุผลเหมือนฝั่ง AIS และเหมือนครั้งก่อน ๆ ที่บริษัทฯ ยืนกรานว่าจะไม่เข้าร่วมประมูลเพียงเพื่อทำให้ผู้ชนะการประมูลต้องประสบปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ จากภาระค่าคลื่นความถี่ที่สูงเกินความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมฯ

จากการที่กลุ่ม True ประกาศไม่เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ ทำให้กติกาการประมูลคลื่น 900 MHz เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเล็กน้อยจากเงื่อนไขที่มีผู้เข้าร่วมประมูลเพียง 1 ราย หรือไม่มีเลย ซึ่งจะส่งผลให้การเปิดรับเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ ถูกขยายออกไปอีก 7 วัน อย่างน้อยก็ทำให้ dtac มีเวลาตัดสินใจในเรื่องนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)