ข่าวสั้น

เปลี่ยนวิธี Google พร้อมหยุดสแกนอีเมลล์ เพื่อดึงข้อมูลเสนอขายโฆษณา

ในการใช้งานบริการอีเมลล์จาก Google ที่คุ้นเคยกันดีอย่าง Gmail อาจจะเคยได้ยินคุณสมบัติการทำงานมาบ้าง ซึ่งตัวระบบจะทำการสแกนตรวจสอบจดหมายขาเข้าก่อนส่งถึงผู้ใช้งาน โดยมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันผู้ใช้งานจากการรบกวนของบรรดาอีเมลล์สแปมต่างๆ และเช่นเดียวกันที่บริษัทผู้ให้บริการนำข้อมูลมาใช้เป็นฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์แนวทางการขายโฆษณาที่อาจจะตรงกับความสนใจของลูกค้าต่อไปในอนาคต

แนวทางของ Google ที่ใช้ดำเนินการให้บริการ Gmail ค่อนข้างจะเป็นข้อถกเถียงถึงความเหมาะสมอยู่ในหลายๆ ครั้ง ซึ่งถัดจากที่ต่อไปก็ได้รับการเปิดเผยว่า Google จะเลิกใช้วิธีการติดตามข้อมูลผ่านการใช้งานอีเมลล์เพื่อขายโฆษณาอย่างเต็มตัว โดยในอนาคตจะเปลี่ยนไปใช้ช่องทางการเก็บข้อมูลผ่านวีดีโอที่ผู้ใช้งานเลือกรับชมบน YouTube, สิ่งที่ผู้ใช้งานเลือกค้นหาผ่านเครื่องมือสืบค้นข้อมูล Google Search เพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านบริการโฆษณารุ่นใหม่ต่อไป

อย่างไรก็ดีเราสามารถปิดการตั้งค่าในการแสดงผลโฆษณาที่อาจจะเกี่ยวข้อง แต่ข้อมูลที่ผู้ใช้งานเลือกทำการค้นหาและรับชมก็ยังถูกจัดเก็บโดย Google อยู่เหมือนเดิม

คณะแกดกวน #teamgadguan

GadGuan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ