ข่าวสั้น

กสทช. ขีดเส้นตาย 31 ตุลาคม 2562 ทุกเครือข่าย “ต้องปิด” 2G

กสทช. ประกาศแผนยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Digital GSM หรือ 2G อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถือเป็นวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ Digital GSM อย่างเป็นทางการ หลังจากก่อนหน้านี้ กสทช. ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกเครือข่าย ทั้ง AIS, dtac และ TrueMove H รับทราบไปแล้ว

กสทช. ให้เหตุผลว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ 2G อยู่อีกกว่า 5.2 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็น AIS 2 ล้านเลขหมาย, dtac 2.2 ล้านเลขหมาย และ TrueMove H อีก 1 ล้านเลขหมาย จากผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยทั้งหมด 126 ล้านเลขหมาย รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์เริ่มลดจำนวนการผลิตลง และการประมูลคลื่น 900 MHz ของ AIS และ 1800 MHz ของ TrueMove H ที่นำมาเปิดให้บริการ 2G ต่อนั้น มีประชาชนใช้งานจริงต่อพื้นที่ไม่ถึง 1 MHz นั่นจึงทำให้คลื่นไม่ได้ถูกใช้งานเต็มประสิทธิภาพตามที่ควรจะเป็น

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อส่วนหนึ่งของประชาชนที่ยังคงเชื่อว่า 2G มีค่าบริการต่าง ๆ ถูกกว่า 3G และ 4G ในปัจจุบัน ซึ่งสวนทางกับรายงานของ กสทช. ที่ระบุว่าค่าบริการของ 3G และ 4G นั้นถูกลงกว่า 2G อย่างเห็นได้ชัด ทั้งค่าโทรที่กำหนดให้ไม่เกิน 69 สตางค์ต่อนาที และการใช้บริการข้อมูลที่กำหนดให้ไม่เกิน 26 สตางค์ต่อ 1 MB ดังนั้นค่าบริการการโทรศัพท์ในระบบ 3G และ 4G ทั้งการโทรปกติและโทรผ่านบริการข้อมูล จึงถูกกว่าค่าบริการการโทรศัพท์ในระบบ 2G ที่กำหนดค่าบริการให้ไม่เกินที่ 99 สตางค์ต่อนาทีพอสมควร

โดยแผนงานของ กสทช. จะเริ่มจากการชะลอการออกใบอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบ 2G ลง เพื่อลดภาระการนำเข้าอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ ประกอบกับให้ผู้ให้บริการจัดทำแผนยุติการให้บริการมาชี้แจงให้ กสทช. รับทราบภายในเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 และจะเริ่มประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 เป็นต้นไป ไปจนถึงวันยุติการให้บริการ 2G อย่างเป็นทางการ

อนึ่ง กสทช. ยังได้เตรียมแผนงานการเปิดให้บริการ 5G ในอนาคต โดย กสทช. คาดว่าจะเปิดให้บริการได้อย่างเร็วที่สุดภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่หลังกำหนดการเปิดให้บริการ 5G ของประเทศญี่ปุ่นเล็กน้อยเท่านั้น

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)