ข่าวสั้น

มาครบ! สามค่ายยื่นหนังสือขอยืดระยะเวลาชำระค่าคลื่น 900 MHz แต่ขอดูหลักเกณฑ์จัดสรร 700 MHz ก่อน

ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่ง คสช. ที่ 4/2562 ให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถขอผ่อนชำระค่าคลื่น 900 MHz ที่จะครบกำหนดชำระในปี พ.ศ. 2563-2564 ออกไปได้อีก 7 งวด โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเข้ายื่นแสดงความจำนงค์ขอรับการจัดสรรคลื่น 700 MHz ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ และต้องมารายงานตัวภายใน 30 วันหลังจากคำสั่งนี้ถูกใช้บังคับ (10 พฤษภาคม 2562) ถึงจะใช้สิทธิ์ได้ ในวันนี้ AIS, dtac และ True Corporation ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าตัวแทนของทั้งสามบริษัทที่ชนะการประมูล คือ AWN, DTN และ TUC ได้รายงานตัวยื่นเอกสารแสดงความจำนงค์ในการขอผ่อนชำระค่าคลื่น 900 MHz เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามทั้งสามบริษัทฯ ได้แจ้งเพิ่มว่าขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมการจัดสรรคลื่น 700 MHz ที่ สำนักงาน กสทช. จะจัดสรรให้ในวันที่ 19 มิถุนายนที่จะถึงนี้ โดยขอเวลาศึกษาหลักเกณฑ์ที่ กสทช. จะประกาศให้รับทราบในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้เสียก่อน ถึงจะให้คำตอบได้ว่าจะเข้าร่วมการจัดสรรหรือไม่ โดยกรณีของ AIS และ dtac หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเลือกที่จะขอไม่รับจัดสรรคลื่น ทั้งสองบริษัทฯ ก็ยินดีชำระค่าคลื่นในงวดที่ 4 เต็มจำนวน โดยไม่สร้างผลกระทบให้กับสภาพคล่องการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และประธานคณะกรรมการพิจารณาการเยียวยาเอกชนได้เผยเพิ่มเติมว่า คำร้องขอผ่อนชำระค่าคลื่น 900 MHz จะเป็นผลก็ต่อเมื่อทั้งสามค่ายตอบรับการจัดสรรคลื่น 700 MHz ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 หากเอกชนไม่ตอบรับ คำร้องขอผ่อนชำระค่าคลื่น 900 MHz ก็จะเป็นโมฆะไป และธุรกิจทีวีดิจิทัลที่ขอรับชดเชย ก็จะไม่ได้รับการชดเชยใด ๆ ด้วยเช่นกัน

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)