ข่าวสั้น

ทำเนียบขาวเสนอญัตติให้ยืดเวลาแบน Huawei ออกไปเป็นสองปี หลังคู่ค้ารัฐบาลหลายรายในปรับตัวไม่ทัน

กรณีการแบน Huawei ของสหรัฐฯ นั้น เริ่มแสดงผลด้านลบต่อสหรัฐอเมริการที่ละเล็กละน้อยเสียแล้ว เพราะล่าสุดสำนักงานจัดการและงบประมาณของทำเนียบขาว (The White House’s Office of Management and Budget : OMB) ได้ยื่นญัตติใหม่ต่อสภาคองเกรสขอให้มีการทุเลาคำสั่งแบน Huawei ออกไปเป็นการเพิ่มเติมเป็น 2 ปี (จากเดิม 90 วัน) หลังคู่ค้าหลายรายแจ้งว่าปรับตัวต่อสถานการณ์นี้ไม่ทัน

โดยส่วนของคำสั่งที่สำนักงาน OMB ได้ยื่นญัตติไปคือการยืดระยะเวลาของคำสั่งที่ “ห้ามไม่ให้มีการใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคมและการสื่อสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคง” ซึ่งเป็นสำนวนย่อยที่ถูกระบุไว้เป็นคำสั่งในกฎหมาย NDAA (National Defense Authorization Act) ของปีงบประมาณ 2019 และกฎหมายนี้มีผลต่อ “หน่วยงานของรัฐฯ” โดยตรง ไม่ได้เกี่ยวกับฝั่งเอกชนหรือผู้ใช้งานทั่วไปแต่อย่างใด เพราะเป็นคนละส่วนกับคำสั่งทางการบริหารของ Donald Trump ที่ประกาศใช้เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

คำสั่งตามกฎหมาย NDAA ที่ห้ามให้หน่วยงานของรัฐฯ ใช้อุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อความมั่นคงจะมีผลทางปกครองตามปกติภายในปีนี้ แต่ส่วนที่ขอขยายออกไปสองปี คือการบังคับต่อ “หน่วยงานที่เป็นคู่ค้าของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา” ที่ขอเวลาในการหาซัพพลายเออร์รายใหม่ทดแทน Huawei โดยที่ซัพพลายเออร์รายใหม่ยังต้องรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามเดิมอย่างครบถ้วน

ญัตติของทำเนียบขาวจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสภาคองเกรส และรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อไป

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)