ข่าวสั้น

ฟ้าเปิด~ Intel และ Micron เริ่มกลับมาส่งสินค้าให้ Huawei โดยตีตราว่า “ไม่ใช่ของจากสหรัฐฯ”

หลัง Huawei ต้องเจอสถานการณ์ที่บริษัทฯ สหรัฐฯ หลายรายยุติการทำธุรกิจด้วย เนื่องจากคำสั่งแบนจาก Donald Trump ล่าสุดมีรายงานจาก The New York Times ว่าผู้ผลิตชิปหลายราย เริ่มหาทางออกให้ Huawei ในเรื่องนี้ได้แล้ว

รายงานดังกล่าวระบุถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ว่าเป็น Intel และ Micron ที่ทั้งสองสามารถหาทางส่งสินค้าให้ Huawei โดยไม่ละเมิดคำสั่งของ Trump ได้แล้ว นั่นคือใช้วิธีการส่งของจากโรงงานที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (เช่นโรงงานที่ไต้หวัน) ไปหา Huawei โดยตรง และไม่ปะแบรนด์หรือตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นสินค้าจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งวิธีดังกล่าวถือเป็นการเลี่ยงคำสั่งของ Trump โดยตรง เพราะว่าคำสั่งไม่ได้ครอบคลุมไปถึงโรงงานที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด

กระบวนการดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้ว และเริ่มทำให้สินค้าบางตัวของ Huawei ที่ขาดตลาดสามารถกลับมาขายได้ตามปกติ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มสมาร์ทโฟนและเซิร์ฟเวอร์เป็นต้น

ไม่รู้ว่า Trump จะมีวิธีในการโต้ตอบกรณีดังกล่าวอย่างไร แต่ถือได้ว่าคู่ค้าสามารถหาทางออกชั่วคราวให้ Huawei ได้จริง ๆ จัง ๆ แล้ว

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)