ข่าวสั้น

กสทช. ประกาศราคาคลื่นชุดใหม่ พร้อมประมูล กุมภาฯ ปีหน้า แต่ต้องลงพื้นที่ EEC อย่างน้อย 50% ในปีแรก

กสทช. เปิดโร้ดแมพการประมูลคลื่นรอบใหม่อย่างไม่เป็นทางการแล้วผ่านงานสัมมนา Roadmap 5G ดันไทยนำ ASEAN โดยรอบนี้กลับมาพร้อมกับคลื่นชุดใหม่ที่ผู้ให้บริการรอคอยอย่าง 2600 MHz และ 26 GHz ที่พึ่งจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการศึกษาราคาที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  • คลื่น 2600 MHz จำนวน 190 MHz กำหนดราคารวมที่ 35,378 ล้านบาท โดยแบ่งขาย 19 ใบ ใบอนุญาตละ 10 MHz ที่ราคา 1,862 ล้านบาท
  • คลื่น 26-28 GHz (mmWave) จำนวน 2700 MHz กำหนดราคารวมที่ 8,100 ล้านบาท โดยแบ่งขาย 27 ใบ ใบอนุญาตละ 100 MHz ที่ราคา 300 ล้านบาท

นอกจากนี้ กสทช. จะยังนำเอาคลื่นเก่าที่ยังขายไม่หมด และ/หรือ ยังไม่ได้ถูกนำออกมาจัดสรรมาขายเพิ่มเติมดังนี้

  • คลื่น 700 MHz จำนวน 2×15 MHz กำหนดราคารวมที่ 26,376 ล้านบาท โดยแบ่งขาย 3 ใบ ใบอนุญาตละ 2×5 MHz ที่ราคา 8,792 ล้านบาท
  • คลื่น 1800 MHz จำนวน 2×35 MHz กำหนดราคารวมที่ 87,402 ล้านบาท โดยแบ่งขาย 7 ใบ ใบอนุญาตละ 2×5 MHz ที่ราคา 12,486 ล้านบาท (เป็นราคาเปิดประมูลเมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ AIS และ dtac เคาะเพิ่มไปคนละ 1 ใบ)

การประมูลคลื่นรอบนี้มีเงื่อนไขการชำระเงินที่ต่างไปจากรอบก่อนพอสมควร นั่นคือผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระงวดแรก 10% ภายใน 30 วัน หลังประกาศผลการประมูล และค่อยกลับมาชำระจนครบจำนวนตั้งแต่ปีที่ 5 ถึงปีที่ 10 ในอัตราคงที่ปีละ 15% รวมระยะเวลานำส่งเงินประมูล 7 งวด โดยงวดที่ 2-4 จะเปิดให้เอกชนรับผลประโยชน์ไปก่อน เพื่อหาเงินทุนสำหรับการชำระค่าคลื่นต่อไป และมีข้อบังคับเพิ่มเติมสำหรับการเปิดประมูลรอบนี้โดยเฉพาะ นั่นคือเอกชนจะต้องติดตั้งเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ EEC อย่างน้อย 50% ของพื้นที่ EEC ทั้งหมด ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันรับใบอนุญาต ต้องติดตั้งเครือข่ายใน Smart City ให้ได้อย่างน้อย 50% ของพื้นที่ทั้งหมดภายในระยะเวลา 4 ปี (เท่ากับว่า กสทช. ไม่สนว่าจังหวัดอื่นรวมถึงกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไร แต่ EEC กับ Smart City ต้องมาก่อนเท่านั้น) และเทคโนโลยีที่จะอนุมัติให้ใช้งาน จะเป็นเทคโนโลยี IMT-2020 (5G) เพียงเทคโนโลยีเดียว

ทั้งนี้ กสทช. ตั้งเป้าเปิดประมูลคลื่นภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถออกใบอนุญาต (รวมถึงใบอนุญาตจากการจัดสรร 700 MHz รอบก่อน) ได้อย่างเป็นทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และเปิดใช้งาน 5G ได้อย่างเป็นทางการภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดย บอร์ด กทค. จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อเสนอ บอร์ด กสทช. อนุมัติในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และจะเปิดประชาพิจารณ์ในเดือนเดียวกัน เพื่อให้สามารถประกาศลงราชกิจจานุเบกษาภายใน 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และเปิดเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมประมูลได้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ได้

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)