ข่าวประชาสัมพันธ์

AIS จับมือ centralwOrld ต้อนรับคนไทยกลับห้างด้วย 5G พร้อมความอุ่นใจแบบห่างไกล COVID-19

ต้อนรับห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศกลับมาเปิดทำการใหม่อีกครั้ง AIS และ centralwOrld เลยจับมือร่วมกันนำความสามารถของเทคโนโลยี 5G มาปรับใช้กับธุรกิจรีเทลเป็นครั้งแรก เพิ่มความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนอย่างเต็มที่

ธุรกิจรีเทลถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่จะช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเติบโตขึ้น ในฐานะศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ของประชาชน และมีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับวิถีชีวิตบนพื้นฐานความปกติใหม่หรือ New Normal AIS ในฐานะของผู้นำด้าน Digital Life Service Provider จึงสนับสนุนศูนย์การค้า centralwOrld ในฐานะพันธมิตรหลักที่อยู่กับ AIS มานาน ด้วยการนำเทคโนโลยี 5G มาผนวกเข้ากับชีวิตใหม่ของศูนย์การค้า และพัฒนา Digital Solutions สำหรับธุรกิจรีเทลพร้อมกัน โดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการติดตั้งโครงข่าย 5G ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตารางเมตรของศูนย์การค้า centralwOrld เพื่อตอบโจทย์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชนทั้ง 4G และ 5G

2. มอบหุ่นยนต์ AIS Robot for Care เพื่อช่วยเหลือในการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนที่มาใช้บริการก่อนเข้าสู่พื้นที่ศูนย์การค้า และหุ่นยนต์ AIS K9 สำหรับให้บริการเจลแอลกอฮอลล์แก่ประชาชนในพื้นที่ศูนย์การค้า ซึ่งหุ่นยนต์ทั้งสองตัวทำงานอยู่บน Live Network 5G อันเป็นการแสดงประสิทธิภาพของ 5G ได้อย่างชัดเจน

3. เพิ่มมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นสูงสุดสำหรับลูกค้าที่เข้าใช้บริการ AIS The Digital Gallery สาขา centralwOrld พร้อมทำความสะอาดพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความอุ่นใจของลูกค้า

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)