ข่าวประชาสัมพันธ์

มีเพื่อนดี ธุรกิจก็ง่ายขึ้น ด้วย 5 กลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจของ AIS Business

ในปี 2021 AIS ได้เข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงกับภาคธุรกิจ องค์กร และ SME อย่างมากมาย ด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital infrastructure เพื่อทำให้การแข่งขันเป็นไปได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น โดยจับมือกับพาร์ทเนอร์ทั้งในประเทศและระดับโลก และในปี 2022 นี้ ได้ทำการต่อยอดผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Telco ที่มาต่อยอดเป้าหมายในการทำงานและช่วยผลักดันดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับลูกค้าองค์กรของ AIS Business ผ่าน 5 กลยุทธที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจ ได้แก่

Connecting 5G Ecosystem to Enhance Businesses

ดึงศักยภาพของ AIS 5G มาใช้สำหรับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วย VR/AR, Robotic, AI และ IoT ทั้งหมดนี้ผ่าน Ecosystem เดียวกัน

Enhancing Network Performance with Intelligent Network 

เป็นผู้ให้บริการครบวงจรทั้งเครือข่าย Fibre และเครือข่ายไร้สาย โดยสามารถเชื่อมต่อได้ทั่วโลก พร้อมทีมงานที่ช่วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ดี

Enhancing Digital Infrastructure and Platform for Business

ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกในการให้บริการลูกค้าอย่างครอบคลุม ทั้ง Cloud Solution, บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security, IoT(Internet of Things) และ ICT Solution

Enhancing Data-Driven Business Capability for Business Opportunities

เพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจผ่าน Business Big Data โดยการนำประสบการณ์ด้านการดูแลลูกค้ามาใช้เสริมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจ และยังช่วยในการสื่อสารการตลาดเพื่อยอดขายและการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น

Delivering Solution and Managed Service by Trusted Professionals 

ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ จาก CS Loxinfo ทำให้ AIS Business เป็นรายเดียวที่มีความพร้อมและเชี่ยวชาญรอบด้าน พร้อมให้คำปรึกษา ประเมิน ติดตั้ง บริหารโครงการ และบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ

ทั้งหมดนี้ทำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital Infrastructure ของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง และสามารถใช้ศักยภาพของเครือข่าย 5G มาใช้งานเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจและพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคตอีกด้วย

คณะแกดกวน #teamgadguan

วงศธร ปิ่นเจริญทอง (WST)

สถาปนิก กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ คอนเทนท์ครีเอเตอร์ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แต่จะเป็นอะไรอีกดีอันนี้ค่อยคิดเพิ่ม :)