ข่าวประชาสัมพันธ์

AIS แจ้งไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่ เพราะยังไงก็ไม่กระทบต่อการแข่งขัน

หลังจากที่ กสทช. เปิดขายเอกสารสำหรับการเข้าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา วันนี้ (8 ตุลาคม) เป็นวันกำหนดของ กสทช. ที่เอกชนต้องมาเข้ายื่นเอกสารว่าจะเข้าร่วมการประมูลหรือไม่ รายแรกที่มีประกาศชัดเจนคือ AIS ที่แจ้งผ่านข่าวประชาสัมพันธ์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า AIS จะไม่เข้าร่วมการประมูลรอบนี้

สำหรับเหตุผลของการไม่เข้าร่วมประมูลรอบนี้ AIS ชี้แจงว่า จากการพิจารณากฎและเงื่อนไขการประมูลอย่างละเอียด พร้อมกับประเมินความคุ้มค่าทางการเงินและการลงทุน ประกอบกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดเป็นสำคัญ AIS จึงตัดสินใจว่าจะไม่เข้าร่วมประมูลในรอบนี้

นอกจากนี้ AIS ยังยืนยันว่า การไม่เข้าร่วมประมูลรอบนี้ไม่ได้ส่งผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการแข่งขัน เพราะ AIS ถือครองคลื่นความถี่อยู่ทั้งหมด 120 MHz (2×60 MHz) ถือว่ามากที่สุดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และด้วยคลื่นความถี่ชุดนี้ยังพร้อมที่ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี 5G ในอนาคต จึงเป็นการตอกย้ำและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการเป็นที่ 1 ในตลาดอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)