ข่าวประชาสัมพันธ์

AIS จับมือร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดโครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วย AIS Fibre และ Skype Business

AIS จับมือร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดโครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการผสานของสองเทคโนโลยีชั้นนำทั้งเครือข่ายไฟเบอร์แท้ 100% จาก AIS Fibre และเทคโนโลยี Smart Messaging ด้วย Skype for Business อำนวยความสะดวกให้ครอบครัวและญาติสามารถเข้าเยี่ยมและส่งกำลังใจให้กับเยาวชนในสถานพินิจฯ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องเข้ามาที่ศูนย์ฯ อีก โดยนำร่องโครงการแล้วที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่และราชบุรี

ด้วยโครงการดังกล่าว ผู้ปกครองสามารถเข้าเยี่ยมบุตรหลานที่พำนักอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลได้ตามความต้องการผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยผู้ปกครองสามารถติดต่อนัดวันเวลาเข้าเยี่ยมผ่านศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้โดยตรง และเมื่อถึงเวลา ทางศูนย์ฯ จะส่ง SMS แจ้งที่มือถือของผู้ปกครอง และเข้าเยี่ยมได้ทันทีเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

โดยหลังจากเปิดตัวโครงการนำรอง ผลตอบรับจากผู้ปกครองอยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก เพราะไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมบุตรหลานในแต่ละครั้ง โดยอนาคตทางกรมพินิจฯ มีแผนขยายโครงการไปยังสถานพินิจภายใต้การดูแลของกรมพินิจฯ และผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีต่อไป

โครงการดังกล่าวได้เริ่มเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปฯ Skype for Business จาก App Store และ Google Play Store และติดต่อศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ ใกล้บ้าน เพื่อนัดวันเวลาเยี่ยมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสถานพินิจฯ พร้อมให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ AIS เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว รวมถึงยังสอดคล้องกับแนวคิดการให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวของ AIS เพราะสามารถเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของครอบครัว เป็นสื่อกลางในการส่งมอบความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย และกำลังใจช่วยให้เยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจมีพลังในการฟันฝ่าอุปสรรคและพัฒนาตัวเอง พร้อมกลับมาเป็นกำลังสำคัญของชาติอีกครั้งในอนาคต

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)