ข่าวประชาสัมพันธ์

AIS เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อันถือเป็นวาระมหามงคลนี้ AIS ในฐานะภาคเอกชนและพสกนิกรไทย ขอร่วมถวายความจงรักภักดี ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลใน 2 ด้านหลัก ๆ รวมถึงสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและสมพระเกียรติมากที่สุด ดังต่อไปนี้

หนึ่ง AIS พร้อมให้บริการ WiFi ฟรีภายในพื้นที่พระราชพิธีได้แก่ บริเวณเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และบริเวณพื้นที่โดยรอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครอบคลุมพื้นที่แยกกัลยาณไมตรี ถนนสนามไชย ถึงแยกท้ายวัง ตลอดจนบริเวณสะพานช้างโรงสี ไปจนถึงบริเวณสะพานมอญ ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ฟรีไม่จำกัดเครือข่าย โดยเปิดสัญญาณ WiFi แล้วเลือกใช้งาน Free WiFi by AIS จากนั้นลงทะเบียนด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนเพียงเท่านั้น นอกจากนี้ AIS ยังได้เตรียมความพร้อมด้วยรถ Mobile และการเสริมคุณภาพเครือข่ายภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์อีก 5 เท่า เพื่อรองรับการเดินทางมาเข้าร่วมพิธีของประชาชนด้วยเช่นกัน

และสอง AIS ได้ร่วมมือกับ กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายพระพรชัยมงคล โดยจัดรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ-ส่งฟรี ระหว่างเวลา 8.00 – 24.00 น จากจุดพักคอยของกองอำนวยการร่วม 6 จุด ได้แก่ สะพานพระราม 8 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา วัดเทพศิรินทร์ และสนามม้านางเลิ้ง มาส่ง ณ บริเวณจุดคัดกรองสะพานช้างโรงสี และจุดคัดกรองสะพานมอญ

นอกจากนี้ AIS ยังได้สนับสนุนภาครัฐ ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 500 เครื่อง พร้อมซิมการ์ดและแพ็คเกจใช้งานให้กองอำนวยการร่วมและสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ใช้ติดต่อสื่อสารตลอดช่วงงานพระราชพิธี พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100,000 ขวด เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณะแกดกวน #teamgadguan

ดลกุล เนตรรัตนากุล (zipboy)

ชื่อเต๋า อายุหลัก 3 ชอบของเล่นไฮเทคทั้งหลาย แต่ไม่ค่อยจะได้เล่น ต้องไปยืมชาวบ้านมาลอง เป็นกรรมกรประจำ #TeamGadGuan รักที่จะเขียน และรักคนอ่านครับ^^