ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเทศไทยสายสตรอง! AIS ขึ้นแท่น “แบรนด์โทรคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก” จาก Brand Finance

AIS ประกาศความสำเร็จในระดับโลก หลัง Brand Finance องค์กรอิสระที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการประเมินค่าธุรกิจ ได้จัดอันดับให้ AIS เป็นอันดับหนึ่งของ “แบรนด์โทรคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก” (World’s Strongest Telecoms Brand) ซึ่ง AIS เป็นแบรนด์จากประเทศไทยเพียงแบรนด์เดียวที่ติดอันดับ Top 10 ในปี 2018 และในปี 2019 AIS สามารถเฉือนเอาชนะแชมป์เก่าอย่าง China Mobile ขึ้นเป็นที่ 1 ของโลกได้อย่างสมภาคภูมิ

จากข้อมูลในรายงาน Brand Finance Telecom 300 2019 ในหัวข้อ “Brand Strength Analyst” AIS ได้รับการประเมินและจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนนคะแนนดัชนีความแข็งแกร่งของแบรนด์ (Brand Strength Index; BSI) ที่ 90/100 คะแนน และได้รับการจัดอันดับความแข็งแกร่งของแบรนด์ (Brand Strength) ที่เรต AAA+ จากปัจจัยสำคัญที่ Brand Finance ใช้ในการจัดอันดับทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

  • การใช้งบประมาณทางการตลาดที่สมเหตุสมผล และสร้างประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน
  • การบริหารจัดการผลประโยชน์ให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในแง่การลงทุน การสร้างรายได้ และผลประกอบการ รวมถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

จากปัจจัยข้างต้น ประกอบกับความสามารถในการขยายธุรกิจจาก Mobile ไปสู่ธุรกิจใหม่อย่าง Fixed Broadband และสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ด้วยอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 20% เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ทำให้ภาพรวมมูลค่าของแบรนด์ AIS มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับ 1 เฉือนเอาชนะแชมป์เก่าอย่าง China Mobile ซึ่งเคยได้อันดับ 1 ในปีที่ผ่านมา

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวเสริมว่า การได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และถือเป็นกำลังใจที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง พร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ในวันนี้ AIS จะเป็นผู้นำในระดับโลก แต่ก็จะไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถ และลงทุนในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างสม่ำเสมอ เพราะนอกจากเป็นการพัฒนาสินค้าและบริการแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยอีกด้วย

คณะแกดกวน #teamgadguan

คณะแกดกวน #teamgadguan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ