ข่าวประชาสัมพันธ์

AWN คว้าใบอนุญาตคลื่น 700 MHz พร้อมต่อยอดสู่เทคโนโลยีเครือข่ายในอนาคตแบบครบวงจร

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS (ซ้าย) รับมอบเอกสารแสดงสิทธิ์ในการใช้งานคลื่นความถี่ 700 MHz จากนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. (กลาง) และ รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ขวาสุด)

AWN ประกาศคว้าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700MHz ภายหลังจากที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อปูทางสู่การเปิดให้บริการ 5G ในอนาคต โดย AWN ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700 MHz ชุดที่ 3 ช่วงความถี่วิทยุ 723 – 733MHz คู่กับ 778 – 788MHz (ความกว้าง 2 x 10MHz) ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งก็คือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่า กสทช. จะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS เผยว่า จากการปรึกษากับทีมที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก พบว่าการให้บริการ 5G ด้วยชุดคลื่นความถี่แบบผสมผสานด้วยคลื่นความถี่ย่านสูง (มากกว่า 6 GHz) ร่วมกับคลื่นความถี่กลาง (ระหว่าง 2-6 GHz) และคลื่นความถี่ต่ำ (น้อยกว่า 2 GHz) จะช่วยให้การให้บริการ 5G สามารถทำได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด และมีความยืดหยุ่นในการลงทุนสูง

คลื่น 700 MHz ที่ได้รับในครั้งนี้ จะเป็นตัวแปรสำคัญในการยิงคลื่นระยะไกลเพื่อเอาความครอบคลุม (Coverage) รองรับการขยายความจุเครือข่าย (Network Capacity) เพื่อรองรับต่อการเปิดให้บริการ 5G ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า รองรับจำนวนลูกค้าของ AIS ที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งและขยายสถานีฐานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการใช้งานภายในพื้นที่จำกัดอย่างภายในอาคาร

ทั้งนี้ AIS จะร่วมมือกับ กสทช. และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการลงทุนและรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าต่อไป

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)