ข่าวประชาสัมพันธ์

AIS ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2562 ยังคงแข็งแกร่ง รั้งเบอร์ 1 ตลาดโทรคมนาคมไทย

AIS ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2562 โดยผลการดำเนินงานเป็นบวกติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 1 ซึ่งเป็นผลจากจำนวนลูกค้ายังคงเติบโตขึ้นและรักษาส่วนแบ่งทางตลาดไว้ได้เป็นอันดับ 1 และอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริการ AIS Fibre ที่ยังรักษาระดับการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน อีกทั้ง AIS ยังมีแนวทางในการทำธุรกิจในอนาคตที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น การเสริมแกร่งดันธุรกิจลูกค้าองค์กรจากมืออาชีพโดย CSL หรือ CS Loxinfo เดิม และการทดสอบการใช้งานเทคโนโลยี 5G Use Case ต่างๆ ทั่วประเทศ

ในไตรมาสที่ 2 นี้ AIS มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่ 5.8% จากปีก่อน (YoY Growth) มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 8,234 ล้านบาท (ไม่รวมรายการพิเศษ) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.9% จากปีก่อน และ 8.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562 คิดเป็นกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นสี่ไตรมาสติดต่อกัน โดยยังคงคาดการณ์รายได้การให้บริการเติบโตทั้งปีที่ 4-6% และตั้งเป้าอัตรากำไร EBITDA ทั้งปีใกล้เคียงกับปีก่อนที่ประมาณ 42-44% พร้อมจัดสรรงบลงทุน 20,000 – 25,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนทั้งในโครงข่าย 4G และ AIS Fibre

เมื่อพิจารณาแยกธุรกิจ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่มีรายได้เติบโตขึ้น 5.3% มียอดค่าใช้บริการถัวเฉลี่ย (ARPU: Average Revenue Per User) ที่ 263 บาทต่อเดือน มียอดใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 11.5 GB ต่อเดือน/คน และมียอดลูกค้าในระบบที่ 41.5 ล้านเลขหมาย โดยที่ 66% ของทั้งหมดเป็นลูกค้าในระบบ 4G

ในส่วนธุรกิจฟิกส์บรอดแบนด์ (AIS Fibre) มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน และจากกลยุทธ์ Fixed Mobile Convergence ทำให้ในปัจจุบัน AIS Fibre มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 855,400 ราย ครอบคลุมการใช้งานในพื้นที่ 57 จังหวัดทั่วประเทศ และตั้งเป้าหมายในแง่จำนวนลูกค้าที่ 1 ล้านรายภายในสิ้นปีนี้

AIS ยังคงตั้งเป้าการเติบโต พร้อมวางรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่อง 5G ดังต่อไปนี้

  1. การพัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยี 5G ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อร่วมศึกษาวิจัย ค้นคว้า และทดลองทดสอบ
  2. การรับจัดสรรคลื่นความถี่ 700MHz เพื่อก้าวสู่ 5G โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ในเดือนตุลาคมปีหน้า ซึ่งคลื่นความถี่ 700MHz ถือเป็นคลื่นความถี่มาตรฐานของเทคโนโลยี 5G ในย่านความถี่ต่ำที่มีคุณสมบัติเด่นในด้านความครอบคลุม จึงถือเป็นการสร้างความพร้อมสำหรับการให้บริการ 5G ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าได้เป็นอย่างดี
  3. ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร จากความแข็งแกร่งของ AIS Business ผนึกเข้ากับ CSL ที่มีความเชี่ยวชาญในฐานะผู้ให้บริการ One Stop ICT Service แบบครบวงจร ภายใต้กลยุทธ์ 3Ss ประกอบด้วย Solutions, Services และ System Integration สนับสนุนการให้บริการ Data Center และ Cloud ให้แก่ธุรกิจองค์กรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาบริการด้าน IoT เพื่อส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจไทย โดยนำโซลูชัน NB-IoT Motor Tracker เข้ามาเสริมขีดความสามารถให้กับธุรกิจประกันภัยรถยนต์ โดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด เป็นครั้งแรก ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบริการดิจิทัลที่ดีที่สุด สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรในทุกอุตสาหกรรม

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)